Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient13 de desembre de 2023

Reial decret 1055/2022, d’envasos i residus d’envasos

El 28 de desembre de 2022 es va publicar el Reial decret 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos. Aquesta norma deroga la Llei 11/1997 d’Envasos i Residus d’Envasos, vigent fins ara. A l’article d’avui, repassem quins són els objectius d’aquesta nova normativa i quines obligacions comporta per a les organitzacions.

 

Objectius de la nova Llei 1055/2022

El Reial decret 1055/2022 estableix els objectius de reciclatge i valorització a complir a Espanya en els pròxims anys. Aquests objectius es fixen per als diferents materials: plàstic, fusta, metalls ferrosos, alumini, vidre i paper i cartó. El percentatge de reciclatge i valorització va augmentant progressivament fins a l’any 2030, en què s’haurà d’aconseguir un percentatge de reciclatge de, com a mínim, el 70% en pes de tots els residus d’envasos. Això suposa un repte per a les empreses, tant en l’àmbit de disseny de producte com per replantejar la manera com es posa al mercat.

 

Novetats del RD 1055/2022

Una de les principals novetats del RD 1055/2022, encara que en els darrers anys ja s’anava preveient la seva aplicació, és la constitució o adhesió als Sistemes Individuals o Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SIRAPs o SCRAPs) per als envasos comercials i industrials. Mitjançant la implantació dels SIRAPs o SCRAPs als envasos comercials i industrials, es busca que les empreses que posin productes envasats al mercat es facin càrrec de la gestió dels residus d’envasos un cop arribats a la fi de la seva vida útil. S’estableix de termini fins al 31 de desembre de 2023 per adherir-se a un SCRAP o per constituir un SIRAP, i fins al 31 de desembre de 2024 per fer-ne efectiva la constitució.

Un altre aspecte que cal destacar, de fonamental importància, és la creació del Registre de Productors del Producte. Totes aquelles empreses envasadores, o que importin des de la UE o de fora productes envasats, haurien d’haver-se donat d’alta abans del 29 de març de 2023, i un altre aspecte que cal destacar, de fonamental importància, és crear anualment informació sobre la posada al mercat d’envasos. Mitjançant el següent enllaç, podeu accedir directament a la inscripció al Registre de Productors del Producte.

D’entre les diverses restriccions establertes, respecte a la norma anterior, es ressalta la disminució dels llindars per a l’obligació de l’elaboració d’un Pla Empresarial de Prevenció i Ecodisseny. A més, se’n modifica la periodicitat, passant de tenir caràcter triennal a quinquennal.

Una altra novetat important del Reial decret 1055/2022 és l’obligació, per als productors de productes que posin al mercat envasos reutilitzables, de la implantació d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR). Per això hauran de cobrar una determinada quantitat als seus clients en concepte de dipòsit, i acceptar la devolució dels envasos esmentats, retornant la fiança sempre que es trobin en les condicions de conservació i neteja definides pels productors.

 

La seva empresa compleix amb la normativa d’envasos?

En definitiva, l’escenari que es planteja després de la publicació del Reial decret 1055/2022 és una identificació exhaustiva de tots els envasos que l’empresa posa al mercat, sigui directament o bé com a importadors o adquirents intracomunitaris. A més, determinar quin tipus d’envasos són materials, quantitats i destinació. En línia amb el que s’ha comentat anteriorment, és interessant apostar per incloure el màxim de plàstic reciclat en els envasos, així com planificar estratègies per complir els objectius establerts.

Ja han passat alguns mesos des de la publicació d’aquest nou decret que va establir noves obligacions per a tots els Productors de producte i, recentment, des d’Asecorp, hem recopilat quines d’aquestes obligacions ja haurien d’estar implementades a la seva empresa i quines s’han d’implementar pròximament. Pot consultar-ho en detall al nostre anterior article sobre la llei d’envasos.

Si voleu més informació o assessorament sobre com aplica aquest canvi de normativa a la vostra organització, no dubteu a contactar amb nosaltres. Des del departament de Requisits Legals HSE, el nostre equip d’experts pot ajudar-vos a optimitzar i garantir compliment legal en matèria d’envasos i residus d’envasos.