Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Reglamentació Inudstrial15 de maig de 2024

El Reglament 2023/1230 relleva la Directiva de Màquines

Quan entra en vigor i és aplicable el Reglament de Màquines?

S’ha aprovat el nou Reglament (UE) 2023/1230 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2023, relatiu a les màquines, i pel qual es deroguen la Directiva de Màquines 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 73/361/CEE del Consell que es va publicar el 29 de juny de 2023. Cal destacar que el 4 de juliol del 2023, es va produir una rectificació de les dates de referència del Reglament. Per exemple, els requisits aplicables a fabricants, usuaris, etc. entraran en vigor el 20/1/2027.

Què ha canviat a la nova directiva de màquines?

Resum dels principals canvis:

– Canvis generals d’aplicació:

En comptes de disposar d’una nova Directiva com fins ara, es disposa d’un Reglament de Màquines. Les directives han de ser traspassades a normativa nacional pels estats membres de la UE. Un reglament no requereix transposició, els requisits dels reglaments són directament aplicables.

– Canvis en el procés de la certificació de la conformitat:

El catàleg de màquines subjectes a verificació, anteriorment inclòs en l’annex IV de la Directiva de Màquines 2006/42/CE i “traslladat” ara a l’annex I, conté a la secció A una llista de màquines d’alt risc per a les que s’estableix una verificació i certificació obligatòria per part de tercers. En el futur hi haurà sis categories de màquines subjectes a verificació, sense la possibilitat que l’aplicació d’una normativa harmonitzada eximeixi d’aquesta obligació. Això és conseqüència dels actuals avenços en intel·ligència artificial. Pel que fa als sis grups de productes categoritzats, els fabricants de màquines ja no poden declarar una conformitat en relació amb una normativa harmonitzada; sinó que l’han de sol·licitar a un organisme acreditador notificat.

– Canvis en les definicions:

El Reglament 2023/1230 s’ha ampliat amb una definició de “modificació substancial” de màquines i les conseqüències legals d’una modificació d’aquest tipus. La seguretat de les màquines exigeix ​​un procediment d’avaluació de la conformitat quan es faci una modificació profunda d’una màquina o quan es facin canvis que afecten la màquina respecte als requisits legals del marcatge CE. A conseqüència d’una modificació substancial, els usuaris es converteixen en fabricants amb totes les obligacions que això comporta.

A més de components físics, digitals i/o mixtos, la definició de components de seguretat inclou ara també el programari.

– Canvis en la classificació de màquines:

El sorgiment de noves tecnologies digitals, com ara la intel·ligència artificial, Internet dels objectes i la robòtica, planteja nous desafiaments per a la seguretat dels productes. El Reglament 2023/1230 cobreix els riscos per a la seguretat derivats de les noves tecnologies digitals.

A la nova secció “Protecció contra la corrupció”, el Reglament incorpora ara requisits relatius a la ciberseguretat de les màquines. Estableix que les amenaces de ciberseguretat no han de menyscabar les funcions de seguretat de la màquina. Els fabricants han de revisar els seus conceptes de seguretat tenint en compte aquests requisits.

– Canvis en les obligacions:

A més de les obligacions dels fabricants, amb aquest nou reglament de màquines, hi ha nous agents econòmics afectats amb obligacions: els importadors, distribuïdors, etc.

– Canvis en la documentació:

Es permet  l’entrega d’instruccions d’ús en format digital. A petició del client, el fabricant ha de proporcionar les instruccions d’ús en format imprès. La declaració CE de conformitat podrà realitzar-se també en format digital. Les quasi màquines es poden subministrar amb instruccions de muntatge digitals i declaració d’incorporació digital.

Altres reflexions al voltant del Reglament (UE) 2023/1230

Què toca fer? Quin hauria de ser el Pla d’acció?

Totes les màquines requereixen una avaluació de la conformitat per organisme notificat?

Què passa si disposo de màquines no adequades a la normativa anterior a partir del 20/1/2027?

Si fem una modificació física o de programari en una màquina sempre requereix una avaluació de la conformitat?

Si vols més informació sobre aquest tema o saber la resposta a aquestes preguntes i moltes més amb l’usuari d’ASECORP pots entrar a la nostra web i visitar l’apartat de  requisits legals HSE. També pots apuntar-te als cursos de formació que realitzem sobre màquines i equips o sol·licitar-ne un específic per a la teva empresa: https://www.asecorp.com/ca/cursos/