Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Coordinació d’activitats empresarials: RD 171/2004

Crec que hi ha consens general que la Coordinació d’activitats empresarials (CAE) se’ns n’ha anat de les mans: d’una bona idea inicial (intercanviar informació prèvia entre les empreses concurrents) hem passat a una voràgine burocràtic-documental, ineficaç i ineficient, en què prima més “demanar de tot per si de cas”.

Què ha fallat en l’aplicació del Reial Decret 171/2004?

Apunto 3 motius:

  1. La por de no tenir “els papers signats” de la contracta el dia que tingui un accident i ens vingui una Inspecció de treball.
  2. Les plataformes CAE, en què ho deleguem tot, sense una bona anàlisi prèvia dels perfils i documents a exigir en cada cas concret. I si ho externalitzem al 100%, doncs un problema menys (compte, que de vegades el proveïdor paga per document pujat, i, és clar, a la plataforma li interessa “com més, millor”).
  3. El desconeixement de l’aplicació i el compliment del RD 171/2004, i, especialment, la clau de tot: tenir molt clar el paper de l’empresari principal/titular, i les obligacions (molt diferents) en un cas o l’altre. De vegades actuarem com a principal, i, de vegades, com a titular.

Què estableix la normativa de Coordinació d’activitats empresarials?

Recordem què diu la normativa de Coordinació d’activitats empresarials (¡¡NTPs 918, 1052, 1053, de lectura obligada !!)

  1. EMPRESARI PRINCIPAL: subcontracta un treball considerat “pròpia activitat”. Exemple: manteniment. Hi ha el deure d’informació+vigilància del compliment de la normativa.
  2. EMPRESARI TITULAR: subcontracta un treball NO considerat “pròpia activitat”. Exemple: auditoria. Només hi ha el deure d’informació.

Si actuem d’empresari titular, hem d’enviar informació a la contracta, però no n’hem de vigilar el compliment.

I aquesta diferència és fonamental per, ni demanar el mateix, ni dedicar els mateixos recursos. Les plataformes haurien d’adequar-se a aquest fet, i NO AL REVÉS.

Demanar a tots el mateix és un greu error, ineficaç i ineficient, ens genera un cost extra, una pèrdua de temps, i, a més, assumim unes responsabilitats que NO ENS PERTOQUEN segons el RD 171/2004.

Ho hem viscut a les nostres pròpies carns a ASECORP. Per a una auditoria de compliment legal (no generem cap risc) hem estat 10h per coordinar-nos. Ens hem tornat bojos? I se’ns continua exigint una Pòlissa RC que legalment no hem de tenir (no som instal·ladors-mantenidors).

En canvi, no és usual “convidar” la contracta a una reunió prèvia, idealment presencial (així veu les instal·lacions), pràctica i útil, per comentar els processos, riscos, particularitats, errors viscuts (lliçons apreses), procediments a seguir, etc. Ho apostem tot al paperet signat perquè no és més còmode i ENS OBLIDEM DE FER PREVENCIÓ.

Per tant, coordinació d’activitats empresarials? Sí, és clar, però RACIONAL, EFICAÇ i EFICIENT. I com a mínim papers, millor. Plataformes CAE? Sí, per descomptat, però cal “lligar-les curtes”, apostant al 100% per les declaracions responsables de les nostres contractes si actuem d’empresari titular.

Última reflexió: Per què Espanya és l’únic Estat de la UE amb una cosa semblant al RD 171/2004? Per pura desconfiança, molt trist…

 

Xavier Domínguez Guarro, direcció comercial i operativa d’ASECORP HSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *