Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47

Consultoria de medi ambient, reglamentació industrial i prevenció de riscos laborals

A Asecorp, comptem amb un ampli equip d’experts en el servei de consultoria de medi ambient, reglamentació industrial i prevenció de riscos laborals per a empreses i organitzacions de tota mena de sectors, activitats i graus de complexitat.

Consultoria tècnica sobre legislació HSE

Vols que una persona experta et digui com aplicar un requisit legal o no estàs segur/a de si t’afecta?

Des d'Asecorp, responem consultes d’aplicació tècnica de la legislació. Aprofitem la nostra experiència i coneixement per resoldre-les. En alguns casos, contactem amb l’Administració per obtenir una interpretació operativa dels buits legals detectats.
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2022/02/consultoria_980x1200980.jpg

Coordinació d'Activitats Empresarials

Per assegurar-te que els documents que se sol·liciten a cada perfil de la teva plataforma documental de la Coordinació d’Activitats Empresarials són els que es requereixen per normativa. Que no falta res. Que no n’hi ha massa. T’ajudem a aclarir i simplificar la gestió documental. Som el teu soci de confiança per complir amb la Normativa de Coordinació d’Activitats Empresarials.

Gestió del control operacional

Incorporació en el sistema Asecorp-online de les tasques del control operacional per una gestió àgil i eficient. Permet conèixer la relació entre la tasca i la legislació específica.

Es tracta d’una plataforma ideal per a millorar el control de dates de revisió / inspecció periòdica de les instal·lacions industrials. També per a minimitzar la paperassa d’algunes revisions internes periòdiques. Fins i tot, per disposar de reconeixements de verificació precisos pel que fa a la legislació aplicable.

En definitiva, centralitzem en un únic sistema tot el control operacional.

Gestió del canvi

Per evitar els riscos (ineficiències, descoordinació, desconeixement, incompliments, sancions) que es generen a conseqüència dels canvis en les instal·lacions i/o en els canvis legislatius.

Vols generar i aprofitar aquestes oportunitats?
1. Analitzem la legislació aplicable respecte al canvi
2. Proposem pautes per la seva incorporació en els protocols de la companyia. D’aquesta manera, qualsevol canvi serà articulat convenientment.
3. Contribuïm que l’apartat 8. Operació, en la implantació i control dels canvis temporals i permanents planificats que poden afectar l’acompliment del sistema en matèria SST, de la ISO 45001 sigui un punt fort.

Contractes amb mantenidors habilitats

‘La responsabilitat de compliment de la normativa és del titular de la instal·lació’

Vols assegurar-te que en els treballs que fan els teus proveïdors no hi falta ni ho sobra res segons la legislació?

Revisem les operacions que s’han de fer segons normativa.
Analitzem i proposem el contingut dels contractes segons l’operativa de manteniment establerta normativament.
Incloem en els contractes les referències legals vigents.
T’informem sobre els canvis normatius que afecten als proveïdors.

Cultura preventiva

Creus que la seguretat laboral és molt més que requisits i papers i que marca la diferència entre organitzacions perquè té moltes més implicacions humanes, ètiques, econòmiques i legals?

Treballem perquè la cultura preventiva formi part de la cultura corporativa.

Evitar la relaxació, potenciar el lideratge o reforçar hàbits segurs de manera contínua és tan important com mantenir al dia la documentació i complir amb tota la normativa per superar auditories i inspeccions.

T’ajudem a posicionar el rol de la persona responsable d’HSE i a aconseguir la màxima implicació de la direcció.
Analitzem el nivell de cultura preventiva de la teva organització i proposem àmbits d’intervenció prioritària.
Implantem programes de sensibilització a mida sense interferir en el procés productiu.
Utilitzem la combinació de canals i formats més adequada per cada projecte: audiovisual, infografies, safety corner, cartelleria, tallers pràctics, concursos, coaching…
Definim conjuntament objectius específics i indicadors i fem seguiment dels resultats i de l’impacte dels programes.