Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47

Gestió de Recursos Humans

El compromís i la competència professional, factors clau

Vols apostar pel creixement de les persones i dels equips. Tens clar que, si els abandones, empitjoren. Vols implementar accions amb sentit i no limitar-te a gastar el pressupost disponible.

L’actitud, l’aprenentatge continu i les habilitats a demanda són grans avantatges competitius. Ens assegurem, amb tu, que totes les inversions que facis per reforçar-los tinguin el retorn que esperes. Com ho fem?

  • Definim molt bé l’objectiu per tenir clar per què actuem i què volem aconseguir
  • Assegurem que les persones que hi participen són estrictament les que ho necessiten
  • Mantenim coherència amb actuacions anteriors i rendibilitzem tota la informació
  • Aprofitem les bonificacions i les subvencions, sense permetre que ens condicionin
  • Treballem sempre amb solucions a mida i adaptables a cada moment de la companyia
  • Avaluem l’impacte amb indicadors definits conjuntament per totes les parts implicades
  • Prioritzem intervencions breus i continuades per evitar una càrrega innecessària de feina
  • Som un partner expert, accessible i que et consideri una prioritat i no un projecte més
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/logos_desenvolupament.jpg
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2022/02/persones_des_980x1200-850x1200.jpg

QUÈ FEM?Ho fem fàcil

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_formacioRecurso-13.png
Formació
Compartir coneixement, accelerar els períodes d’acollida, sensibilitzar sobre temes importants i explorar nous punts de vista, adquirir noves habilitats, augmentar la polivalència, mantenir una cultura d’aprenentatge i de millora continua...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_coachingRecurso-24.png
Coaching
Desencallar situacions ineficients o insostenibles, aprofitar al màxim el potencial personal, implicar-se en plans de millora, aplicar estratègies de comportament més efectives...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_liderRecurso-22.png
Lideratge
Tenir en tot moment el millor equip de comandaments possible, reforçar l’autoritat per damunt del poder i la jerarquia, promoure la confiança, ser coherents amb els valors de l’organització, assegurar sempre la millor opció en l’accés a la funció directiva...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_seleccioRecurso-23.png
Selecció
Incorporar la millor opció en cada oportunitat de contractació, treballar en tot moment amb les persones més idònies, ser coherents amb els valors de l’organització, reduir al màxim els costos, aportar valor a l’organització, evitar despeses de desvinculació...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/10/quotes.png
T’ajudem a potenciar el compromís professional i a assegurar que teniu els coneixements i les habilitats que necessiteu per afrontar amb garanties d’èxit els reptes de l’organització

Equip CMD
Asecorp