Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Reglamentació Inudstrial11 de juny de 2024

Com afrontar una desviació incorrecta en matèria de compliment legal HSE per l’auditor?

Les empreses mitjans-grans passen multitud d’auditories: de client, de certificació de sistema de gestió, de la Companyia d’assegurances, internes, corporatives, etc. El nostre client està a “auditoria constant”.

Les auditories de certificació ISO14001 i ISO45001 comprenen dos blocs: sistema de gestió (procediments, registres, objectius/metes, exercici, etc.) + compliment legal. Aquest darrer comprèn dos punts: identificació de requisits legals (punt 6.1.3.) i avaluació del compliment legal (punt 9.1.2).

Doncs bé, què ens diu la nostra experiència? Atenció, un 30-40% de les desviacions ISO de compliment legal NO SÓN CERTES (el client ens les consulta per demanar-nos opinió, no exagerem a l’estadística…).

Per què passa això?

1) El poc/insuficient grau de coneixement tecnicolegal de l’auditor extern (i, lamentablement, també del client/auditat).

2) El poc/insuficient nivell de rigorositat i professionalitat de l’auditor extern (i que consti que hi ha auditors/es molt bons, tant de bo n’hi hagués més!!).

L’auditor té poder, no ho negarem. I l’auditat prefereix no enfrontar-se, girar full, no discutir, i que el deixin tranquil fins a l’any vinent. Però és un error. Hem d’exigir RIGOR i PROFESSIONALITAT.

És freqüent que l’auditor vagi “a sac”, abstret en els conceptes que coneix i domina. No li agrada gens sortir de la seva zona de confort (estaria reconeixent les seves pròpies limitacions).
No és admissible, però, que ens posin una desviació, amb tot allò que comporta, si no hi ha motiu. Manca més preparació, professionalitat i competència tècnica. Però és clar, això comportaria una major especialització, durada, esforç i cost d’auditoria.

Dos apunts com a propostes de millora:

a) L’auditat ha de saber més sobre la normativa HSE (com a mínim, saber més que l’auditor). El compliment legal hauria de ser consubstancial i prioritari a càrrec seu.

A més, si l’auditor veu que realment controlem, tret que sigui molt orgullós, possiblement farà un pas enrere…

b) Davant d’una desviació, HEM D’EXIGIR SEMPRE a l’auditor que ens digui l’article + la disposició legal CONCRETA associada a la desviació. I si no ho sap, que la retiri! Rigor i professionalitat!

I si ens la diu, podrem discutir tècnicament i de manera constructiva al respecte (dialogar amb qui realment sap és molt enriquidor).

No val dir, per exemple, que es requereix cubeta perquè ho diu la “normativa de prevenció” (fals, ni tan sols l’APQ sempre ho exigeix), ni que el pont grua requereix una revisió anual (fals, cal seguir el manual d’ús).

Hi ha milers de “fakes”.

Malauradament, moltes auditories ISO actualment aporten (molt) poc valor. Haurien de ser, ben plantejades, una clara i enorme oportunitat de millora. Aixequem una mica el nivell entre tots si us plau, tots guanyaríem…

 

Xavier Domínguez,

CEO d’ASECORP