Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47

Auditories de medi ambient, reglamentació industrial i prevenció de riscos laborals

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_auditoriaRecurso-1.png

Durant els últims 15 anys hem elaborat més de 400 auditories de medi ambient, reglamentació industrial i prevenció de riscos laborals a tota mena de sectors, activitats i graus de complexitat

Auditoria de compliment legal

Vols que una persona experta elabori un diagnòstic sobre el compliment legal de l’empresa?
A més, vols un pla d’acció per resoldre les desviacions que s’hagin detectat i per seguir complint?

Diagnostiquem l’estat del compliment actual del centre
Programem el control de compliment legal a través de l’assignació de tasques i responsabilitats
Aportem coneixement sobre l’aplicació pràctica de la legislació
Resolem els dubtes i consultes normatives d’afectació i compliment operatiu dels requisits legals
Facilitem registres i informes diversos sobre la legislació d’aplicació, grau de compliment, control operacional...

Auditories de proveïdors

Vols assegurar-te que en les tasques que fan els teus proveïdors no hi falta ni hi sobra res segons la legislació?

Vols avaluar el seu grau de compliment respecte a requisits legals mediambientals i de seguretat i salut en el treball?

Revisem les operacions que s’han de fer segons normativa
Analitzem i proposem el contingut dels contractes segons l’operativa de manteniment establerta normativament
T’informem sobre els canvis normatius que afecten a proveïdors
Avaluem la gestió de la seguretat i salut en el treball dels contractes
Contribuïm a que l’apartat 8 (Operació en l’avaluació de l’acompliment del proveïdor/contractista en matèria SST de la ISO 45001) sigui un punt fort.

Auditories internes en diferents centres de la companyia

Per obtenir una auditoria interna de una empresa de manera àgil i fàcil els diversos centres de la companyia dissenyem un sistema d’avaluació del compliment legal simplificat.

Acompanyament i suport en l'auditoria ISO

Necessites tenir la seguretat que els punts sobre legislació de l’auditoria ISO són impecables?

Aportem les eines necessàries per superar amb èxit l’apartat de legislació a l’auditoria.
Et formem sobre com optimitzar Asecorp-online per exposar el teu domini pel que fa a la legislació d’aplicació en el centre.

Due Diligence

Per conèixer l’estat de compliment de la legislació i calcular riscos en una compravenda:

Diagnostiquem l’estat del compliment actual del centre
Resolem els dubtes i consultes normatives d’afectació i compliment operatiu dels requisits legals
Analitzem els possibles danys, identifiquem els riscos, avaluem les conseqüències legals i advertim de possibles infraccions.
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/img_planficacio_980x1470-850x1280.jpg

Organitzem per fases les nostres auditories a empreses

Ens incorporem a l’equip com un membre més per establir els vincles necessaris per treballar amb agilitat i celeritat

Portem a terme les auditories en empreses en quatre fases que permeten fer un estudi inicial i identificar els requisits propis i corporatius, fer una auditoria presencial, elaborar el primer esborrany, perquè l’empresa el pugui revisar fins a obtenir l’informe definitiu

  1. Identificació dels requisits propis i corporatius prèvia sol·licitud de certs documents clau.
  2. Auditoria presencial al centre per revisar documents, visitar les instal·lacions i fer fotografies com a part de les evidències de compliment.
  3. Elaboració de l’informe d’auditoria inicial que inclou, entre d’altres, desviacions trobades, recomanacions, pla d’acció i agenda.
  4. Revisió de l’esborrany per part de l’empresa amb la posterior modificació de l’esborrany.

FETS DIFERENCIALS DE LA NOSTRA MARCA

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_basedadesRecurso-3.png

BASE DE DADES

Ús d’Asecorp-online com a eina de treball abans i després de l’auditoria.

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_metodoRecurso-5.png

MÈTODE PROPI

Metodologia pròpia per a l’avaluació del compliment legal: per temes.

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_experienciaRecurso-6.png

EXPERIÈNCIA

Més de 400 auditories fetes en tot tipus de sectors, mides i complexitats

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_professionalRecurso-7.png

PROFESSIONALITAT

Domini legislatiu dels nostres consultors gràcies a l’eina Asecorp-online

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_professionalRecurso-8.png

COMPATIBLE

Encaix total de l’auditoria en el compliment del punt 4.5.2. del sistema de gestió.

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_valorafegitRecurso-10.png

VALOR AFEGIT

No detectem només desviacions, sinó recomanacions, suggeriments i oportunitats de millora

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_independenciaRecurso-11.png

INDEPENDÈNCIA

Independència de qualsevol entitat de certificació / acreditació. Per norma general, l’auditoria d’Asecorp està considerada per aquests organismes com un punt fort, felicitant ambdues parts pel treball fet.

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_infinitRecurso-16.png

CONTINUÏTAT

Seguiment i encaix d’una auditoria inicial amb la posterior reauditoria.

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_formacioRecurso-13.png

FORMACIÓ

L’auditoria constitueix una excel·lent font de formació, es resolen in situ molts problemes i dubtes de l’usuari. En alguns casos, s’identifiquen interpretacions dubtoses i buits legals que Asecorp s’encarrega posteriorment de resoldre i comunicar.

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_elasticRecurso-14.png

FLEXIBILITAT

Flexibilitat en els recursos: l’usuari pot fer l’avaluació dins d’Asecorp-online. Pot subcontractar una auditoria inicial a Asecorp o diverses de periòdiques… Es pot auditar només una part o tot (Auditoria Medi Ambient / Auditoria prevenció de riscos laborals / Auditoria seguretat industrial).

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_estavliRecurso-15.png

ESTALVI DE COSTOS

L’elaboració d’una auditoria inicial per part d’Asecorp comporta sinergies importants amb la implantació de l’eina d’identificació de requisits legals i avaluació del compliment legal Asecorp-online, fet que permet aplicar un descompte significatiu en un projecte integrat que els tracti tots dos.

Treballem en un entorn online

Treballem exclusivament en un entorn online, ja que és l’únic que permet optimitzar tots els recursos utilitzats i, especialment, el treball postauditoria. El fet de tenir accés a l’eina Asecorp-online fa possible consultar i resoldre totes les desviacions i oportunitats de millora.
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2022/02/img_asecorponline_720x580.png