Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Pla d’autoprotecció: definició, canvis i normativa actual

El 28 d’abril és el dia mundial de la Seguretat i Salut a la Feina, que promou la prevenció dels accidents del treball i les malalties professionals a tot el món.

Aprofitant aquesta fita, us presento una reflexió sobre els canvis promoguts pel Reial decret 524/2023, de 20 de juny, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil, que va entrar en vigor l’11 de juliol de 2023 i que, principalment, afecta el Pla d’Autoprotecció.

Diferències entre pla d’emergència i pla d’autoprotecció

Fins ara una activitat tenia força clar com organitzar, almenys documentalment, la seva planificació i actuació en cas d’emergència. Hi havia dues possibilitats: pla d’autoprotecció i pla d’emergències.

Què és el Pla d’Autoprotecció?

El Pla d’Autoprotecció és el document que defineix les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat i la protecció de les persones, els béns i l’entorn en cas de situacions d’emergència. El seu objectiu principal és prevenir i reduir els riscos, així com establir les pautes a seguir durant una situació de crisi.

Fins ara, el PAU era d’elaboració obligatòria per a les activitats afectades pel RD 393/2007 estatal, i/o normativa similar en l’àmbit autonòmic.

En aquest cas, al RD 393/2007 quedaven definides les responsabilitats, apartats i contingut que ha de contenir el PAU.

Què és el Pla d’Emergència?

Aquest document, regulat per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, preveu l’organització de la resposta davant de situacions d’emergència classificades per al control inicial d’aquestes, garantint-se l’alarma, l’evacuació i l’auxili.

El Pla d’Emergència és obligatori per a qualsevol centre de treball que sigui susceptible de resultar afectat per situacions d’emergència, independentment de si està afectat o no per l’apartat anterior.

A diferència del Pla d’Autoprotecció, és de “redacció lliure”, ja que no hi ha una estructura definida obligatòria.

S’ha de destacar que la majoria dels establiments, fins i tot industrials, requereixen pla d’emergència i no autoprotecció.

El PAU sol estar vinculat a les indústries a un elevat risc/càrrega de foc, com ara refineries, petroquímiques i activitats afectades per la normativa SEVESO.

Canvis en la normativa que regula el pla d’autoprotecció

Tot era “relativament senzill”, fins a l’11 de juliol de 2023, data en què va entrar en vigor el RD 524/2023: aquest RD deroga al RD 393/2007.

A les activitats que requereixen Pla d’Emergència no els afecta, però les que han de tenir Pla d’Autoprotecció els afecta de ple.

De nou el legislador no ho posa gens fàcil i entrem a “zona fosca”.

L’enfocament actual passa a ser d’integració dels diversos plans (públics i privats) a les directrius del marc de protecció civil.

Però, ara mateix, si tenim PAU, no sabem què fer i com, no hi ha formats sobre “futurs PAUs” i terminis concrets, més enllà de saber que “Les Directrius Bàsiques de Planificació, així com la Norma Bàsica d’Autoprotecció, s’adaptaran al que disposa aquesta en el termini màxim de quatre anys”.

Altres reflexions

  1. Si el PAU estatal està derogat, què passa amb els PAU autonòmics?
  2. En algunes comunitats autònomes es regula la competència/qualificació dels seus redactors, com quedarà el tema?
  3. Del PAU pengen els simulacres anuals, també derogats lògicament. No té cap sentit que no se segueixin fent…

Crec que és un tema prou important per poder-lo abordar millor, i que tots tinguéssim les coses molt més clares quant a com procedir.

No és lògic que es derogui una disposició legal tan important, i que afecta la seguretat de les persones i el medi ambient, creant un buit legal fins que finalment es publiqui el substitut del RD 393/2007.

Les empreses no haurien d’esperar tant de temps a conèixer els nous requisits que els aplicaran, impedeix una bona planificació.
No hi ha pitjor cosa si volem complir la legislació, que no saber com complir-la.

El teu soci de confiança en compliment legal

Per acabar, recorda que, per a més informació sobre aquesta o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment legal en matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat industrial, pots contactar amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-vos a desgranar els canvis normatius que afecten la vostra empresa o indústria. També podeu visitar l’apartat de la nostra pàgina web dedicat als requisits legals HSE per a conèixer més sobre els nostres serveis.

Xavier Domínguez,
CEO d’Asecorp HSE