Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Acompanyament i lideratge directiu

equips_directius_29922

Tots necessitem, en algun moment o altre, un suport extern que ens ajudi a ampliar la visió en moments crítics o activar noves solucions. Els equips directius i les persones responsables de les organitzacions també. A l’article d’avui, reflexionem sobre l’acompanyament i el lideratge directiu, mostrant un pla de treball per aconseguir la seva efectivitat.

 

Acompanyament directiu

En la majoria de les ocasions, però, les peticions d’acompanyament no venen directament dels equips, sinó de les persones que els lideren, quan arriben a la conclusió que cal modificar d’alguna manera el comportament i l’actuació de les seves col·laboradores i col·laboradors.

Per això, és molt important fer tot el possible perquè l’acompanyament no sigui vist com una imposició i perquè les persones que hi participin comparteixin, tant com sigui possible, els objectius estratègics que l’han motivat.

Tant en l’àmbit de l’empresa privada com en organitzacions públiques, els acompanyaments d’equips acostumen a estar relacionats amb alguns d’aquests aspectes:

 • Existència de conflictes o ineficiències de relació entre alguns departaments
 • Manca de visió compartida, aïllament i focalització únicament en els reptes de cada àrea
 • Estancament, pèrdua d’il·lusió, desconnexió emocional, baixa proactivitat
 • Implementació d’un canvi organitzatiu o d’un projecte engrescador compartit
 • Empitjorament, més o menys greu, dels resultats (quantitat i qualitat)

 

Pla d’acompanyament directiu

Per garantir l’efectivitat d’un acompanyament directiu, recomanem que se segueixi un pla de treball amb 5 fases de referencia i una durada mínima inicial de 8 setmanes.

  VISIÓ

Definir els objectius del pla d’acompanyament directiu: què volem que passi, què volem aconseguir?

Metodologia:

 • Definir el llistat de comportaments associats, a potenciar i a evitar
 • Determinar les situacions en què volem intervenir prioritàriament

  Tasca:

 • Reunions prèvies amb Gerència o Direcció general
 • Opcionalment, trobada amb el grup per validar la visió

 

RELAT

Explicar el projecte d’una manera motivadora i que ajudi a generar predisposició

Metodologia:

 • Crear un nom i un lema (claim) que ajudi a mantenir el focus
 • Opcionalment, logotip, pictograma, vídeo o imatge de referència…

  Tasca:

 • Creació i reunió per treballar el lema i el relat amb Gerència o Direcció General
 • Reunió de presentació del projecte amb l’equip (kick off)

 

DIAGNÒSTIC

Determinar els marges de millora i la distància existent entre la situació desitjada i la real

Metodologia:

 • Entrevista semiestructurada, coaching individual i grupal, manual thinking…
 • Tests individuals: DISC, Belbin, Soft Skill Games, Predictive Index

  Tasca:

 • Roda d’entrevistes individuals i/o sessions de treball conjuntes
 • Enviament de l’enllaç per completar el test escollit, on line

 

ACCIÓ

Alinear els comportaments i la gestió de les situacions clau amb els objectius del projecte

Metodologia:

 • Coaching individual i grupal
 • Anàlisi d’incidents crítics
 • Jocs col·lectius i reptes individuals
 • Activitats de cohesió (teambuilding)

  Tasca:

 • Sessions de treball conjuntes (presencials o en remot)
 • Activitats asíncrones complementàries

 

AVALUACIÓ

Assegurar l’impacte del projecte i l’assoliment de l’objectiu a mitjà i llarg termini

Metodologia:

 • “Polsera dels 21 dies” o recursos afins
 • Establiment d’indicadors

  Tasca:

 • Determinar conjuntament 2 indicadors pel projecte
 • Seguiment i coordinació contínua amb Gerència o Direcció general
 • Acció de represa al cap de 6 mesos

 

Accions per a millorar el lideratge directiu

Mitjançant aquest pla d’acompanyament directiu, estem segurs que podreu superar moments crítics i adoptar noves solucions que us ajudin a avançar. Tal com hem esmentat a l’inici de l’article, comptar amb un suport extern pot ser clau. És per això que, a Asecorp, estem al vostre costat, brindant una àmplia varietat de serveis. Per a més informació sobre el lideratge directiu o l’acompanyament d’equips, no dubteu a contactar amb nosaltres o visitar el nostre apartat de gestió del canvi i reptes.

 

Albert Rimbau

Organizational Change & People Development @Asecorp