Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient9 de novembre de 2021

Novetats relacionades amb el RD 553/2020 sobre trasllat de residus

El passat mes de juny 2020 es va publicar el Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. (https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6422.pdf)

En les últimes setmanes, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), ha publicat les següents novetats respecte a aquest Real Decret:

NOTA RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 553 /2020, DE 2 DE JUNY, PEL QUAL ES REGULA EL TRASLLAT DE RESIDUS A L’INTERIOR DEL TERRITORI DE L’ESTAT, https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/notaaplicacionrd553_2020_mayo2021_tcm30-509938.pdf publicada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic pel qual s’ajorna la data límit de l’obligatorietat de tramitació electrònica dels documents previstos en el Reial Decret 553/2020.

“A partir de l’1 de setembre de 2021 Serà obligatori l’ús de E3L 3.3 per part de tots els operadors i Administracions Públiques. Les CCAA que així ho hagin decidit hauran de disposar de procediment de remissió de documents de trasllat mitjançant la seva seu electrònica. En cas contrari la remissió de documents de trasllat es realitzarà a la seu electrònica del Ministeri”.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE: REIAL DECRET 553/2020, DE 2 DE JUNY, PEL QUAL ES REGULA EL TRASLLAT DE RESIDUS A L’INTERIOR DEL TERRITORI DE L’ESTAT. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/preguntasfrecuentesrd553_2020_v1_tcm30-527727.pdf

Més informació: Ministeri https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/traslados/Procedimiento-Traslado-residuos-interior-territorio-Estado.aspx