Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Lideratge30 de juny de 2023

Quines són les característiques d’un líder?

Un líder es distingeix per una sèrie d’atributs clau que el defineixen i li permeten guiar i motivar els altres cap a l’assoliment de fites comunes. A l’article d’avui, parlem sobre quines són les principals característiques d’un líder.

Característiques d’un bon líder

En primer lloc, un líder té una visió clara i comunicativa, capaç d’inspirar el seu equip i articular objectius clars. A més, mostra una gran habilitat per prendre decisions i resoldre problemes de manera efectiva, demostrant confiança i seguretat en les seves eleccions. Una altra de les característiques d’un líder és gestionar equips fent servir enfocaments i estratègies que fomentin la col·laboració, la productivitat i el desenvolupament individual i col·lectiu.

Com gestionar equips de feina?

A l’entorn laboral, un bon líder es preocupa pel benestar i l’èxit del seu equip, creant un entorn de treball positiu on els membres se sentin valorats, motivats i recolzats en el seu desenvolupament. En aquest sentit, alguns dels punts clau de les característiques d’un líder són:

  • Establir fites clares: Defineix metes i objectius garantint que tots els membres de l’equip comprenguin la seva importància i com contribuir-hi.
  • Delegar tasques: Assigna responsabilitats de manera equitativa i basada en les habilitats i les fortaleses individuals dels membres de l’equip.
  • Bona comunicació: Manté una comunicació oberta i transparent amb l’equip, assegurant-se que tothom estigui informat sobre el progrés, els desafiaments i les expectatives.
  • Fomentar el treball en equip: Promou la col·laboració i el treball en equip, fomentant un ambient de respecte i confiança mútua.
  • Proporcionar retroalimentació i reconeixement: Brinda retroalimentació constructiva i reconeixement per la feina ben feta, motivant i donant suport al creixement i desenvolupament dels membres de l’equip.
  • Resoldre conflictes: Aborda els conflictes de manera efectiva, facilitant la resolució pacífica i el manteniment de relacions saludables dins de l’equip.
  • Creixement personal: Identifica les necessitats de desenvolupament dels membres de l’equip i proporciona oportunitats de creixement per millorar-ne les habilitats i els coneixements.

I com gestionar equips híbrids?

Una de les noves accions formatives que han sorgit arran de la pandèmia a #AsecorpCMD té aquest títol “Gestionar equips híbrids”. Fa poc, en una de les sessions impartides a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​vam debatre sobre quines característiques ha de tenir un bon gestor de persones per exercir un bon lideratge sobre equips mixtos (quan tens part de l’equip treballant des de casa i l’altra part a l’oficina). Es plantegen novament reptes que sacsegen la nostra zona de confort i que afecten les dimensions psicosocial, política, tecnoestructural i existencial dels equips. És essencial revisar la manera com fins ara el líder ha gestionat la tasca, la relació i la comunicació, i introduir una nova mirada en aquests tres eixos per adaptar-se als nous escenaris. Desaprendre per tornar a aprendre noves maneres i perspectives sobre com ser un bon líder. La renovació mai acaba.