Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Zona ATEX: L’amenaça fantasma

Tenir detectada una zona ATEX en qualsevol entorn laboral és fonamental per combatre i prevenir a temps una possible amenaça. A l’article d’avui, reflexionem al voltant de la normativa que regula aquestes zones i presentem el nostre seminari online sobre Gestió tecnicopreventiva de les instal·lacions ATEX en una indústria.

 

Què és una zona ATEX?

Una zona ATEX és una àrea on hi ha el risc que es formi una atmosfera explosiva a causa de la barreja de pols combustible, gasos o vapors inflamables a l’ambient, i es pot desencadenar una combustió exotèrmica (explosió) després d’una font d’ignició.

És habitual que en el dia a dia no percebem aquest risc al nostre entorn, atès que les condicions perquè arribi a produir-se una explosió costa veure-les a simple vista, a més d’entrar en joc diversos factors com el tipus de substància o la presència i durada de la concentració a l’ambient. Tot i això, diàriament es produeixen explosions de major o menor magnitud en entorns laborals que ens recorden que el risc existeix.

Per desgràcia, els coneixements i les eines que permeten valorar i, en la mesura que sigui possible, controlar aquest risc en una zona ATEX són complexos. A més, la majoria d’empreses no tenen professionals que puguin donar resposta a aquesta problemàtica.

 

Normativa ATEX

És per aquest motiu que el Reial decret 681/2003 obliga les empreses a prendre les mesures tecnicoorganitzatives necessàries per impedir la formació de les atmosferes explosives i/o a realitzar una avaluació dels riscos presents als llocs de treball per tal de prendre les mesures de prevenció/protecció necessàries perquè les instal·lacions siguin segures davant del risc d’explosió.

Aquest càlcul sol materialitzar-se a través del denominat Document de Protecció contra Explosions (DPCE) i representa, tal com indica la Llei General de Prevenció de Riscos Laborals, un document preventiu rellevant a disposició de l’autoritat laboral.

 

Com detectar zones classificades ATEX?

Les zones susceptibles de generar ATEX són habituals a les instal·lacions d’entorns industrials estàndard, com ara estacions receptores de gas (ERM), dipòsits que contenen productes inflamables (dissolvents i gasos criogènics), equips de fred industrial amb gasos refrigerants (per exemple amoníac ) o dipòsits de combustible per a proveïment de carretons o d’ús intern.

 

Quins altres factors cal tenir en compte per detectar una zona ATEX?

Després de verificar la presència d’atmosferes explosives en una instal·lació, cal avaluar l’existència de fonts d’ignició que puguin arribar a ser efectives en aquestes atmosferes, com les de tipus elèctric, entre d’altres. Per aquest motiu, és important comprovar si els equips de treball elèctrics que s’utilitzen en zones ATEX compten amb la protecció necessària, cosa que actualment s’anomena marcat ATEX.

Però aquest marcatge no existia reglamentàriament abans de l’1 de juliol de 2003, per la qual cosa és possible que hi hagi equips de treball sense aquest marcatge, i no es pot garantir el grau de protecció.

Sota la nostra experiència, ens hem trobat en reiterades ocasions DPCE en què no s’esmenta l’existència d’equips elèctrics ni tampoc la d’aquells no elèctrics, per això no s’està garantit que s’hagi valorat completament l’adequació a les zones ATEX en faltar una part fonamental de l’avaluació i el control del risc.

 

Tinc un DPCE, el risc està controlat?

Depèn. El Document de Protecció Contra Explosions és un primer pas per controlar el risc, però no n’hi ha prou. També cal implantar totes les accions que s’han identificat i prioritzat a l’estudi i vigilar activament que l’activitat de l’empresa es mantingui en les mateixes condicions previstes en el moment de la redacció del document. En cas contrari, cal tornar a revisar l’estudi i avaluar els canvis que s’hagin produït.

 

Curs d’ATEX

La formació i el coneixement són les eines més poderoses per combatre i prevenir a temps les possibles amenaces. Conscients d’això i que el risc d’explosió representa un problema de gran complexitat que pot comportar greus conseqüències, ASECORP ha organitzat els propers 20 i 21 de juny un seminari en línia sobre Gestió tecnicopreventiva de les instal·lacions ATEX en una indústria que comptarà amb participació d’un especialista en la matèria.

Si t’interessa aquest curs d’ATEX, encara ets a temps per inscriure’t al nostre apartat de Formació.