Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47

Persones, equips i lideratge

Coaching executiu

Desencallar situacions personals que perjudiquen els resultats de la companyia, aprofitar al màxim el potencial directiu, aplicar estratègies de comportament més efectives, assumir amb confiança un nou rol...

Estem acreditats en Co-Active coaching[1] i en Coaching operatiu[2]. Els nostres programes de coaching i mentoring  per a l’alta direcció i els comandaments intermedis són una solució eficaç, eficient i molt ben valorada pels nostres clients, . Tens algun o alguna possible coachee en ment?

[1] Des de 1992, CTI® ha format més de 65.000 Co-Active coaches i és el programa líder de formació mundial. Es un coaching transformacional on es treballa tant el SER com el FER. Proporciona un potent procés per relacionar-se i involucrar-se amb els altres, amb el suport de les investigacions actuals sobre neurociència.

[2] Metodologia creada per Eduard Escribà, pioner del coaching a Espanya, des de 1997. És un coaching fonamentat en una clara definició d’objectius i indicadors, que se separa radicalment de la conversa terapèutica, i que desafia amb preguntes potenciadores per activar tots els recursos personals.

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2022/02/coaching_executiu_700x1000-700x960.jpg

Ens hem especialitzat en les persones, els equips i el lideratge. Reforcem, activem i desencallem habilitats i potencial del factor humà de les organitzacions.

Posem al teu servei tota la nostra experiència de més de 20 anys treballant amb empreses i col·lectius de sectors diversos.
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/10/quotes.png
Treballem amb tu perquè puguis fer el que és important sense deixar de fer el que és urgent

Equip CMD
Asecorp