Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient9 de novembre de 2021

Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats per a impulsar una economia circular i baixa en carboni

El text recull per primera vegada en la legislació espanyola limitacions als plàstics d’un sol ús: estableix restriccions a la introducció en el mercat per a uns certs productes, un impost per prevenir la generació dels seus residus i obligacions d’informació al consumidor.

La proposta normativa fixa objectius més ambiciosos de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus municipals i estableix un calendari d’implementació de recollida separada de nous fluxos, com els bioresidus o els residus tèxtils, entre d’altres.

Així mateix, incorpora un impost a l’abocament i a la incineració per a reduir al màxim aquests tractaments i apostar per a la prevenció, la reutilització i el reciclatge.

El text, que ara se sotmet a debat dels grups parlamentaris, substituirà l’anterior norma de 2011 i incorporarà a la legislació espanyola les últimes directives de la Unió Europea en la matèria.

 

Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats (enllaç a https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-remite-a-las-cortes-el-proyecto-de-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-impulsar-una-econom%C3%ADa-circular-y-baja-en-carbono/tcm:30-526349)