Selecció de personal

Selecció

  • Procesos: selecció i Headhunting treballats amb rigor, excel·lència en el tracte i confidencialitat, per garantir la completa adequació al perfil sol·licitat, a l’equip, a l’entorn de treball i a la cultura de l’empresa.
  • Assessorament: avaluacions tècniques i psicotècniques, creació i optimització dels protocols interns de selecció per assegurar-ne la màxima efectivitat.
  • Soft Skills Games®: una eina digital per mesurar i desenvolupar habilitats i talent (soft skills) jugant a videojocs comercials.
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2022/02/seleccio_980x980.jpg

QUÈ FEM?Ho fem fàcil

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_formacioRecurso-13.png
Formació
Compartir coneixement, accelerar els períodes d’acollida, sensibilitzar sobre temes importants i explorar nous punts de vista, adquirir noves habilitats, augmentar la polivalència, mantenir una cultura d’aprenentatge i de millora continua...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_coachingRecurso-24.png
Coaching
Desencallar situacions ineficients o insostenibles, aprofitar al màxim el potencial personal, implicar-se en plans de millora, aplicar estratègies de comportament més efectives...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_liderRecurso-22.png
Lideratge
Tenir en tot moment el millor equip de comandaments possible, reforçar l’autoritat per damunt del poder i la jerarquia, promoure la confiança, ser coherents amb els valors de l’organització, assegurar sempre la millor opció en l’accés a la funció directiva...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/10/quotes.png
T’ajudem a potenciar el compromís professional i a assegurar que teniu els coneixements i les habilitats que necessiteu per afrontar amb garanties d’èxit els reptes de l’organització.

Equip CMD
Asecorp