Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47

Persones i desenvolupament

Lideratge

  • Models: perfils directius vinculats amb competències i comportaments associats, que permeten analitzar punts de millora i establir plans d’acció individuals
  • Integració: programes d’acompanyament del rol per a persones directives i comandaments de nova incorporació al càrrec i/o a l’empresa
  • Talent: eines d’anàlisi i assessorament per detectar talent directiude l’organització i garantir la seva incorporació a mitjà o llarg termini
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2022/02/lider_980x980.jpg

QUÈ FEM?Ho fem fàcil

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_formacioRecurso-13.png
Formació
Compartir coneixement, accelerar els períodes d’acollida, sensibilitzar sobre temes importants i explorar nous punts de vista, adquirir noves habilitats, augmentar la polivalència, mantenir una cultura d’aprenentatge i de millora continua...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_coachingRecurso-24.png
Coaching
Desencallar situacions ineficients o insostenibles, aprofitar al màxim el potencial personal, implicar-se en plans de millora, aplicar estratègies de comportament més efectives...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/11/ico_seleccioRecurso-23.png
Selecció
Incorporar la millor opció en cada oportunitat de contractació, treballar en tot moment amb les persones més idònies, ser coherents amb els valors de l’organització, reduir al màxim els costos, aportar valor a l’organització, evitar despeses de desvinculació...
https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2021/10/quotes.png
T’ajudem a potenciar el compromís professional i a assegurar que teniu els coneixements i les habilitats que necessiteu per afrontar amb garanties d’èxit els reptes de l’organització.

Equip CMD
Asecorp